Varianty koi kaprů

Původ koi kaprů

Koi neboli přesněji Nishikigoi je druh okrasného kapra vyšlechtěného původně v Číně před více jak 2000 lety z Kapra asijského (Cyprinus rubrofuscus). Bylo to ale až v Japonsku na začátku 18. století, kdy se začaly poprvé objevovat barevné exempláře, chované pro radost a jako pastva pro oči, a ne jako vítané doplnění jídelníčku japonských farmářů, jak tomu do té doby bylo.

Japonsko se od té doby vyvinulo ve světové centrum chovu koi kaprů a tito krasavci se stali nedílnou součástí kultury Země vycházejícího slunce.

Slovo koi sice v japonštině znamená „kapr“, vyslovuje se však stejně jako výraz pro „lásku“ nebo „náklonnost“. Japonci tedy vnímají koi kapry jako symboly lásky a přátelství a chovají je ve velké úctě.

 

Koi kapři se dožívají vysokého věku

Koi kapři se dožívají věku v průměru okolo 50 let. Existují však výjimky, kdy je pak jejich délka života až mnohonásobná. Známý je příběh samice koi kapra jménem Hanako, která se podle analýzy šupin dožila věku 226 let. V Japonsku v oblastech s velmi čistým životním prostředím se koi kapři dožívají i věku okolo 100 let.

Pro snazší označení věku mladších kaprů se používají japonské výrazy:

  • tosai je jednoletý kapr
  • nisai dvouletý
  • sansai tříletý
  • yonsai je označení pro čtyřletého kapra

 

Přidáním přípony -sai za japonskou číslovku tak můžeme pokračovat dál. Dospělosti dosahují koi kapři ve věku 8 let.

 

Rozpoznání pohlaví u koi kaprů

Základním poznávacím znamením je velikost a mohutnost těl těchto okrasných ryb. 

Obecně platí, že koi samci jsou užší a menší než jejich ženské protějšky. Nicméně u mladých kaprů jsou často samci větší než samice, což je jeden z důvodů proč je určování pohlaví koi kaprů tak obtížné. 

Samice mají mohutnější těla a jejich prsní ploutve jsou špičatější a menší než u samců. 

S identifikací pohlaví nám může pomoci i bližší prozkoumání těl ryb. Samice mají měkké břicho mezi pánevními kostmi, kde schraňují vajíčka. V případě koi samců jsou tyto kosti srostlé. Bohužel i tato metoda je neprůkazná u mladých koi. 

Další metodou je pozorování ryb při krmení. Samice mají tendenci být při krmení agresivnější, žerou a celou dobu se drží blízko hladiny. Naopak samci rádi během pojídání krmiva plavou

 

Druhy koi kaprů

Existuje 18 základních barevných variant koi kaprů, označovaných také jako variety, a stále se objevují nové. Liší se od sebe zbarvením, vzorem a také přítomností, respektive nepřítomností, šupin na kůži kapra tzv. doitsu.

Doitsu označuje koi kapra, buďto úplně bez šupin, nebo jen s velkými šupinami podél hřbetu. Výraz je odvozen z japonského pojmenování Německa. Bezšupinatí koi kapři se takto označují neboť byli vyšlechtěji křížením s mirror a leather kapry dovezenými do Japonska počátkem 20. století původně jako obohacení jídelníčku místním obyvatelům.

mirror kapr předek koi doitsu

V 80 letech 20. století se na trhu také objevily varianty „Ghost koi“ a „Butterfly koi“. Jde o křížence koi kaprů s divokými kapry. Mnohými chovateli ale nejsou tyto varianty považovány za pravé nishikigoi.

 

Seznamte se blíže s variantami koi kaprů, které najdete i v naší nabídce: