Cookies

Koi Stahl a webové stránky www.koifarma.cz (déle jen Koi Stahl), dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, uživatele internetových stránek provozovaných Koi Stahl tímto informuje, že její služby mohou pro svoji správnou činnost vyžadovat tzv. cookies, které servery Koi Stahl ukládají v prohlížeči uživatele k uchování informací o nastaveních uživatele v rámci služeb Koi Stahl. Bez těchto cookies nebudou služby Koi Stahl fungovat správně a nebudou si moci „zapamatovat“ žádné nastavení a preference uživatele. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky.

 

Vymezení

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ze serveru poslány do prohlížeče uživatele a uloženy v počítači uživatele, takže webová stránka je schopna počítač uživatele rozpoznat.

Cookies mohou mít i formu tzv. session cookie. Tato cookie se dočasně připojí k počítači uživatele ve chvíli, kdy uživatel navštíví internetovou stránku, ale zmizí v okamžiku, kdy stránku opustí. To znamená, že nejsou trvale uložena v zařízení uživatele.

Cookies na internetových stránkách často slouží ke zlepšení jejich použitelnosti. Cookies nemohou poškodit soubory v zařízení uživatele ani zvýšit riziko nakažení počítačovým virem.

 

Využití cookies

Koi Stahl z cookies sbírá pouze informace neosobního charakteru, která pomáhají vytvářet její internetové stránky uživatelsky co nejpřívětivější. Koi Stahl může umožnit důvěryhodným třetím osobám vkládání cookies na své internetové stránky, a to jménem Koi Stahl a pouze za účelem dodání služeb, které jsou na internetových stránkách poskytovány.

Použití cookies zahrnuje:

Umožnění přenášet informace mezi jednotlivými stránkami Koi Stahl bez nutnosti je znovu vkládat.

Pomoc při rozpoznání uživatele, když se na internetové stránky Koi Stahl vrací a využívá služeb Koi Stahl.

Umožnění uživateli přístupu k uloženým informacím.

Zajištění, že uživatel nebude opakovaně vyzýván k vyplnění výzkumných dotazníků.

Koi Stahl může (Koi Stahl a její důvěryhodní partneři) také následovně využít informace neosobního charakteru z cookies pro statistické účely, zejména následovně:

Určit nejpopulárnější oblasti svých internetových stránek.

Monitorovat využití služeb svých internetových stránek (frekvenci a dobu).

Poskytnout anonymní data třetím osobám za účelem zacílení reklamy, která bude pro uživatele vhodnější a zajímavější.

Sledovat úspěšnost svých služeb.

Určit, jak často jednotliví uživatelé internetové stránky Koi Stahl navštěvují a využívají služeb Koi Stahl.

Pořádat ankety a výzkumy za účelem zvýšení interaktivity služby.

 

Použití cookies pro reklamní účely

Koi Stahl může na svých internetových stránkách také používat reklamní systémy jiných subjektů. Tyto systémy používají zvláštní druhy cookies, prostřednictvím nichž lze zjistit, kolik uživatelů určitou reklamu vidělo či kolik z nich ji vidělo opakovaně. Takové reklamní systémy mají vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Jiné typy cookies slouží k lepšímu cílení reklamy v závislosti na chování uživatele (tzv. remarketing). Údaje z remarketingu Koi Stahl používá výhradně za účelem zobrazení co nejrelevantnějšího obchodního sdělení danému uživateli. Uživatelé se dělí na základě několika obecných vzorců chování uživatelů. Tato data jsou anonymní bez vazby na jiné typy cookies.

Za účelem remarketingu může Koi Stahl také používat systémy společnosti Google či jiných provozovatelů, kteří mohou tyto údaje používat na svých stránkách. V případě společnosti Google se může jednat o zobrazení obchodních sdělení v různých částech svých webových stránek – např. Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google prostřednictví reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange.

Používání těchto cookies může uživatel pro své zařízení zakázat na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

 

Jak omezit cookies?

Pokud uživatel chce být informován, když jeho počítač obdrží cookie, může si svůj prohlížeč za tímto účelem nastavit. Tímto způsobem má možnost cookie přijmout nebo odmítnout. Jeho počítač může být také nastaven tak, že bude všechna cookie odmítat. Koi Stahl však uživatele tímto informuje, že změna nastavení prohlížeče uživatele, pokud má cookies zakázána, může zabránit správnému fungování internetových stránek Koi Stahl.