Diagnostika nemocí koi kaprů

Diagnostika a léčba parazitárního,mykotického nebo infekčního onemocnění koi kaprů. Doporučené přípravky jsou naceněny na webových stránkách.

Cena je za každou započatou hodinu 400 Kč

V ceně je zahrnutý materiál pro diagnostiku mikroskopem na místě, Pokud se odváží vzorky při podezření na bakteriální infekci je cena za kultivaci vzorků 5000.-Kč Veškeré kultivace se provádějí ve spolupráci s vědeckými pracovníky ze Státního veterinárního ústavu v Praze Lysolajích.