Osvědčení o profesní kvalifikaci

Od roku 2023 je každý prodejce, chovatel a ošetřovatel zvířat povinen vlastnit osvědčení o profesní kvalifikaci pro výkon tohoto povolání a nebo podnikání.

Osoby prodávající nebo chovající zvířata a to včetně okrasných ryb toto osvědčení nevlastní, nesmí tato zvířata chovat ani prodávat.

Ministerstvo zemědělství k této změně přistoupilo z několika důvodů, přičemž jedním z nich je nedodržování hygienických ani morálních norem tak zvaných chovatelů, kteří v honbě za výdělky nerespektují potřeby chovaných druhů zvířat.

Apelujeme tak na zákazníky aby zvířata i okrasné ryby pořizovali pouze od takto školených prodejců a chovatelů disponujících tímto osvědčením.

Platnost standardu od: 1.3.2023

Kvalifikační úroveň: 3

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví

Kód: 41-078-H

Odborné kompetence

Orientace v chovaných druzích nejčastěji prodávaných zvířat zájmových chovů

3. úroveň

Zajišťování prodeje zvířat pro zájmové chovy

3. úroveň

Poskytování kvalifikované poradenské činnosti k chovu zvířat v zájmových chovech

4. úroveň

Obsluha pokladny a pokladních systémů

3. úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení pro prodávaná zvířata zájmových chovů a zajištění optimálního prostředí

3. úroveň

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů zvířat, zajištění bezpečnosti práce

3. úroveň

Prevence nákaz v chovech jednotlivých druhů prodávaných zvířat

3. úroveň

Příprava krmiv a krmení

3. úroveň

Aplikace zákonů, nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov a obchodování se zvířaty

Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy se orientuje v problematice běžně chovaných druzích savců, ptáků, plazů, obojživelníků, akvarijních ryb, ale také bezobratlých živočichů. V rámci své odbornosti provádí poradenskou činnost v chovu zájmových zvířat pro zákazníky. Mezi další dovednosti patří péče o zvířata, příprava krmení, kompletace a údržba chovných zařízení, samozřejmostí je dodržování a zajištění bezpečnosti práce. Zajišťuje prodej zvířat a příslušného zboží, příjem a zpracování objednávek, komunikuje se zákazníky.

Odborné způsobilosti:

- Zajišťování prodeje zvířat pro zájmové chovy

- Kompletace a údržba chovných zařízení pro prodávaná zvířata zájmových chovů a zajištění optimálního prostředí

Orientace v chovaných druzích nejčastěji prodávaných zvířat zájmových chovů.

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů zvířat, zajištění bezpečnosti práce