6 vodních rostlin do zahradního jezírka

Přemýšlíte nad tím, jakými rostlinami osázet vaše zahradní jezírko?

Do našeho seznamu jsme nezařadili rostliny jako třeba lekním nebo rákos, které jsou evergreenem nejednoho zahradního jezírka. Naopak, zaměřili jsme se na rostliny, které jsou méně obvyklé. Těchto 6 vodních krasavic má navíc schopnost svými kořeny čistit vodu, což jistě jako chovatelé koi kaprů a jiných okrasných ryb oceníte. 

 

 

Skřípinec jezerní

Skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) je vytrvalá rostlina rostoucí v mělkých vodách. Roste v mírně kyselých, mělkých, stojatých nebo pomalu tekoucích vodách bohatých na živiny, nejčastěji s písčitým nebo jílovitým dnem. Skřipinec má až 2,5 m vysokou lodyhou rostoucí ze silného, článkovitého, vodorovně se plazícího, bílého až nažloutlého oddenku. Stébla, rostoucí solitérně nebo v trsech.

Pro zamezení jeho rozpínavosti je vhodné ho na menších vodních plochách pěstovat v nádobách.

Skřípinec kvete od června do září.

 

 

Sítina rozkladitá

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.) je vytrvalá bylina tvořící husté trsy jasně zelené barvy. Dorůst může až do výšky 120 cm. Roste poměrně hojně na vlhkých loukách, v bažinách nebo na březích a mělčinách rybníků i tekoucích vod. Sítina rozkladitá kvete od června do září. 

 

 

Kyprej vrbice

Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) je vytrvalá a vlhkomilná rostlina s tmavě růžovými až červenofialovými květy uspořádanými do dlouhých klasů dlouhých až 1 metr. Kvete od července do září a celá rostlina dorůstá výška až 2 metry. Preferuje půdy střídavě vlhké až bahnité a kyselé s dostatkem dusíku.

 

 

Tužebník jilmový

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) je vlhkomilná bylina, která svou výraznou a příjemnou vůní provoní vaši zahradu. Rostlina vytváří bohatě větvené trsy. Dorůstá 50 cm, ojediněle až do výšky 2 metrů.

Drobné květy o průměru 2 až 5 mm, vonící po hořkých mandlích, se začínají otevírat v květnu až červenci.

Rostlina patří mezi léčivky, přípravky s obsahem tužebníku jilmového najdete v lékárnách i v kosmetických přípravcích. Květy a nať pomáhá snižovat horečku a utišuje bolesti. Kyselina acetylsalicylová obsažená v rostlině je základem léku Aspirin a Acylpyrin.

 

 

Vrbina obecná

Vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) je žlutě kvetoucí vlhkomilná bylina dosahující výšky okolo 0,5 až 1 m. Roste nejčastěji v přirozeně vlhkých místech, na březích vodních toků a nádrží, zamokřených loukách, v lužních lesích a dalším místech s vysokou hladinou spodní vody, případně i přímo ve stojaté vodě.

Vyhovují ji stanoviště s lehkými písčitými i těžkými jílovitými půdami u kterých na pH v podstatě příliš nezáleží, stejně jako na míře oslunění. Ovšem na plném slunci mívá podstatně větší a vybarvenější květy.


Vrbina obecná vykvétá v červenci a srpnu 

 

V článku byly použity fotografie rostlin z webu o kořenových čističkách korenovky.cz