Jak vybrat jezírkovou filtraci

Výběr správného jezírkového filtračního systému

Než si objednáte naše jezírkové filtry v online obchodě, měli byste si najít čas a přečíst si tato vysvětlení. Níže bychom vám rádi trochu přiblížili nezbytnost a funkčnost filtračního systému.

Dva stupně v jezírkovém filtračním systému

U jezírkového filtračního systému vždy rozlišujeme dva různé typy filtrace. První fází je odstranění nerozpuštěných částic nečistot z vody, což je odstranění listí, řas, trusu, nesnědených potravin apod. z vody. Druhým stupněm je tzv. organický stupeň. Jedná se o rozklad rozpuštěných látek ve vodě. V biologickém stadiu se mají látky toxické pro ryby, jako je amonium a dusitany, pomocí bakterií přeměnit na látky, které nejsou pro ryby toxické, například dusičnany. Snadno pochopitelné je odstraňování pevných látek ve vodě. Složitější je to s odstraňováním rozpuštěných látek ve vodě, protože je pouhým okem nevidíte. Nyní vyvstává otázka, jak se tyto látky do vody dostávají. Všechno, co žije, nakonec umírá to je normální koloběh života. Mrtvé rostliny, rybí trus a nesnědená potrava jsou organické sloučeniny, které jsou rozkládány mikroorganismy. Tato degradace produkuje látky jedovaté pro ryby, jako je amonium.

Nitrifikace v organickém stupni v jezírkovém filtru

S dobrým biologickým filtrem jsou tyto toxiny rozpuštěné ve vodě okamžitě odbourány. Tento rozklad probíhá za pomoci kyslíku a mikroorganismů, tzv. nitrosomů a bakterií nitrobacter. Tyto bakteriální kmeny přeměňují amonium na dusitan a poté dusitan na dusičnan, který je pro ryby netoxický. Tento proces se v odborném žargonu nazývá nitrifikace. Pro dosažení rychlé a nejúčinnější nitrifikace ve filtru je bezpodmínečně nutné přivádět do biologického stupně filtru pouze předčištěnou vodu, tedy vodu zbavenou všech suspendovaných látek a pevných částic. Pokud nasměrujete velké množství nečistot do bio stupně vašeho jezírkového filtru, váš bio stupeň se zanese a funkce se výrazně sníží.
Jezírko bez správně navrženého filtračního systému je jako dům bez toalety. Dříve nebo později budete mít s tímto systémem extrémní problémy. Tyto problémy začínají nemocemi živých bytostí v systému a někdy mohou skončit smrtí celého systému. Znáte to pod pojmem "TOP OVER" rybníka, kde jsou všichni koi a stvoření najednou mrtví.


Sortiment filtrů jsme hodně přemýšleli a pokud jde o informace o jezírkových filtrech, spoléháme pouze na vlastní zkušenosti. Naše informace o velikosti jezírka a síle čerpadla se často výrazně liší od informací poskytnutých výrobcem. Chceme však nabídnout absolutně fungující systém, který je šitý na míru koi jezírkům.

Určete přesnou velikost jezírka pro správný filtrační systém jezírka

Abyste mohli spolehlivě určit velikost filtru ve vašem jezírku, nutně potřebujete přesné množství vody ve vašem jezírku. Přesně, znamená přesně, žádná podobná prohlášení - myslím si apod. Ověřte si svou vlastní představivost pomocí jednoduchého výpočtového vzorce.
Moje jezírko má velikost cca 20 m³ (podle našeho požadavku bylo 5x4 m široké). Při druhém dotazu byla téměř vždy hloubka 1,50 m, což je podle našeho výpočtu 30 m³. Nemělo by to vypadat jako rozhovor  středoškolského učitele s žákem, ale tyto rozhovory bohužel vedeme každý den. Takové výroky typu : Nám to stačí... jsou vždy na úkor vašeho vlastního rybníka, protože nakonec to budete vy kdo bude používat s příliš malý filtrační systém. Přesná specifikace vody je také velmi důležitá pro produkty péče o jezírka nebo pro kontrolu parazitů. Nejlepší lék nefunguje, pokud dávkování není správné.

Při výběru filtru do jezírka mějte na paměti, že neexistuje příliš velký filtrační systém, ale existuje mnoho systémů, které jsou příliš malé. Příliš malý systém s sebou nese spoustu následných nákladů, zášti a práce a nakonec není Vaše jezírko pro radost ,ale pro zlost.

Nejmodernější systémy bubnových filtrací naleznete na našich stránkách : http://www.bubnovefiltrace.cz/