Jarní virémie koi kaprů

Jedním z nevyléčitelných virovým onemocnění vyskytujícím se u koi kaprů je jarní virémie, známá také jako infekční vodnatost  nebo zánět plovacího měchýře (SVC). Lze jí rozpoznat dle krvácení a zánětu plovacího měchýře, které vedou k nadýmání břicha ryby, a podle letargie a nerovnováhy, tedy plavání na straně či potápění se ke dnu. V některých případech mají nakažené kusy bledou kůži se zhruba milimetrovými tmavými skvrnami na těle a ploutvích.

Nemoc nejčastěji propuká při teplotách pod 18°C, což v kombinaci s oslabenou imunitou ryb po hibernaci, bývá většinou na jaře. Ohroženi jsou všichni kapři, nicméně nejčastěji se jarní virémie vyskytuje u ryb mezi 9-12 a 21-24 měsíci věku. Pokud rozeznáte některé z příznaků, je třeba postiženého jedince co nejrychleji izolovat od hejna, protože virémie je také extrémně nakažlivá.  Zdrojem infekce bývají převážně výkaly, moč a žaberní sekret ryb, přičemž může dojít k zanesení i skrze parazity jako jsou vši nebo pijavice. Virus je inaktivován desinfekcí prostředí lipidovými rozpouštědly, zahříváním na teplotu 60 °C po dobu 15 minut, glycerolem, ozonem, ultrafialovým zářením, extrémními hodnotami pH, formalinem a kyselými i alkalickými rozpouštědly. Pozor! Tyto prostředky neléčí nakažené ryby, ale pouze dezinfikují prostředí jezírka. Infekčnost viru se uchovává ve vodě a bahně po dobu 6 týdnů.

Účinná prevence : SUPERTAB - OXID CHLORIČITÝ  https://www.koifarma.cz/supertab-oxid-chloricity-vare3/