Koi herpes virus (KHV)

Koi herpes virus, zkráceně KHV, odborně Cyprinid herpesvirus 3, je virové onemocnění, které se bohužel nedá léčit. 

Koi herpes virus napadá koi kapry všech věkových kategorií. Vede k 80 - 100% umrtnosti. Náchylné k infekci jsou ryby žijící ve vodě s teplotou mezi 16°C a 25°C. Stejně jako v případě jiných infekcí způsobenými herpesviry, zůstává KHV v těle nakažené ryby po celý její život. V případě, že se koi kapr z infekce zotaví musí být považován za přenašeče.  

 

Jaké jsou příznaky koi herpes viru?

Klinické příznaky koi herpes viru jsou často nespecifické. Úmrtnost může být v infekované populaci velmi vysoká. První úhyny se začínají objevovat v prvních 24 - 48 hodinách po propuknutí prvních přiznaků. V experimentálních studiích uhynulo 82% ryb, držených ve vodě o teplotě 22°C, v prvních 15 dnech.

KHV infekce způsobuje těžké léze na žábrách koi kaprů, které se projevují jako červené a bílé skvrny. Bílé skvrny jsou projevy nekrózy žaberní tkáně. Léze na žábrách jsou nejběžnejších příznakem infekce koi herpes virem.

Mezi další příznaky patří krvácení žaber, zapadné oči a bledé skvrny na kůži kapra. Na nose kapra se může objevit zvrásčení. 

koi herpes virus příznaky
A: enophthalmus - oko vkleslé do očnice, B: krvácení z břicha, C: lokalizovaná nekrotická ložiska na žábrách, D: bledá ledvina. Zdroj: Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 33(4) 2013

 

Infekce koi kapra KHV může vést k sekundární bakteriálnímu nebo parazitickému onemocnění, které zakryje projevy primární infekce. 

Interní příznaky se často projevují zvýšenou ahezí v tělní dutině a zvětšení vnitřních orgánů koi kapra.

Změny v chování koi kapra nakaženého koi herpes virem se často projevují tím, že kapr zůstává blízko hladiny, plave letargicky a nekoordinovaně. Koi kapr může mít i respirační problémy.

 

Jak se koi kapr nakazí herpes virem?

Způsoby přenosu koi herpes viru zahrnují:

  • přímý kontakt s nakaženou rybou
  • kontakt s tělesnými tekutinami nakažené ryby
  • kontakt s vodou, bahnem
  • kontakt s předměty, které byly vystaveny kontaminaci

 

Virus vstupuje do těla ryby především skrze kůži, včetně žaberní tkáně.

V závislosti na teplotě vody může vystavení KHV vést buďto k infekci, rozvinutí nemoci a úmrtí, nebo v případně přežítí k přenášení nemoci. Tito přenašeci nemusí jevit známky infekce

 

Jak ovlivňuje teplota vody koi herpes virus?

Riziko nakažení Koi herpes virem je typicky vyšší na jaře a na podzim, kdy se teplota vody pohybuje v rozmezí 16°C až 25°C. Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 7 - 12 dní v závislosti na teplotě vody.  

Nicméně jsou hlášeny případy nakažení i při teplotě okolo 15°C a experimenty ukázaly, že i při teplotě vody 28°C může virus vést k úhynu koi kapra.

Koi kapři chovaní v teplejší vodě jsou více náchylnější k onemocnění. 

V chladnější vodě (13°C a nížší) může virus rybu infikovat aniž by se projevily příznaky, nicméně pokud se teplota vody zvýší příznaky se projeví a může dojít k úhynu koi kapra.  

 

Léčba koi herpes viru (KHV)

Bohužel prozatím neexistuje léčba koi herpes viru. 

Studie ukázaly, že koi kapři můžou přežít infekci koi herpes virem pokud zvýšíme teplotu vody na 30°C. Nicméně tato metoda pouze zanedbatelně zvyšuje šanci na přežití. Navíc zvýšení teploty na 30°C může vyústit ke zvýšenému výskytu běžnějších onemocnění způsobených bakteriemi, případně parazity. 

Chov koi kaprů ve vodě s vysokou teplotou se obecně nedoporučuje, a není vhodné ani tuto metodu praktikovat dočasně v případě infekce hejna KHV. Koi kapři sice díky vyšší teplotě vody přejíží, ale stanou se přenašeči, kteří následně infikují nezasažené ryby. Nebezpečí spočívá i v tom, že přenašeči často nejeví známky nemoci.

 

Jak předcházet KHV infekci

Nejlepší prevencí koi herpesviru je nakupovat koi kapry jen od zkušených chovatelů.

Karentána je spolehlivá metoda, jak se vyhnout zavlečení nemoci, nejen koi herpes viru, do vašeho zahraního jezírka a nakažení hejna.

Správně provedená karanténa obnáší:

  • nově zakoupné koi kapry držte odělené od ostatních ryb, ideálně v dostatečné vzdálenosti
  • vaše současné a již ověřené ryby krmte a obstarávejte jako první
  • používejte nástroje vyhrazené jen pro koi kapry v karanténě (sítě, kýble, kadice)
  • používejte desinfekci na ruce a boty při každém vstupu a opuštění karantény
  • koi kapři by měli být v karanténě minimálně 30 dní
  • pro řádné vyloučení koi herpesviru držte kapry ve vodě o teplotě 24°C 

 

Na konci karantény dejte do oddělené kádě několik nových ryb a několik koi kaprů z vašeho původního hejna. Ryby sledujte několik dní.

O tom, v jakých podmínkách chováme koi kapry z naší nabídky se můžete přijet podívat osobně do naší prodejny v Proboštově u Teplic.

A ješte jedna rada na závěr.

V případě, že se účastníte koi přehlídek a výstav vždy si přivezte vlastní vybavení. Po návratu ze soutěže umístěte koi kapry do karantény.

 

V článku je použita fotografie z Bulletin European Association of Fish Pathologists. 33.,  First isolation of koi herpes virus (KHV) in Italy from imported koi (Cyprinus carpio koi). Autoři: Pretto, Tobia & Mnfrin, Amedeo & Ceolin, Chiara & Dalla Pozza, Manuela & Zelco, Stefano & Quartesan, Rosita & Abbadi, Miriam & Panzarin, Valentina & Toffan, Anna. (2013).