Paraziti koi kaprů: Protozoózy

Účinná léčba:

Alparex je aktivní proti parazitům.

Vlastnosti:

Alparex je aktivní proti parazitům, jako je Ichthyobodo (Costia), Chilodonella, multifiliis Ichthyophthirius (bílá skvrna) a Trichodina.

Toto ošetření je považováno za škodlivé pro bezobratlé, jako jsou žáby, krevety, sladkovodní raky a hlemýždi.

Tato zvířata jsou citlivá, nemůžeme zaručit jejich přežití.

Vhodné pouze pro sladkovodní ryby.

Dávkování

25 ml na 1 000 litrů, dva dny v řadě.

použití:

Alparex by měl být podáván ve dvou krocích:

První den: 1 ml na 40 litrů , tj. 25 ml na 1 000 litrů vody.

Druhý den: další 1 ml na 40 litrů , tj. 25 ml na 1 000 litrů vody.

Produkt smíchejte s vodou v kbelíku nebo konve pak můžete směs pomalu vlévat na povrch nádrže.

Jeseteři Alparex méně snášejí, ale kvůli jejich velmi silné kůži jsou méně citliví na parazity, vůči nimž je Alparex aktivní.

Doporučujeme proto, abyste neléčili jesetera s  koi, ale abyste je léčili odděleně tak, že jim budete podávat poloviční dávku

V případě potřeby lze toto ošetření opakovat  třetí den.

Nefiltrujte přes  uhlí nebo zeolit.

UV lampy a ozonová zařízení musí být odpojeny do 1 týdne po ošetření.

Opatření

Alparex zabarví vodu: pro bělení můžete provádět týdenní výměnu vody (10-20%), týden po poslední úpravě můžete také použít aktivní uhlí.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Nevdechujte.

Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek.

Alparex zanechává mimo jiné nesmazatelná místa na oděvech a podlahách.

Kombinace

Alparex a Cytofex Pro lze použít ve stejnou dobu, a to i v plné dávce.

Mezi podáním Alparexu, Lernexu a FMC-50 ponechte minimálně 2 týdny.

Za kombinaci s jinými výrobky je vaše výhradní odpovědnost.

 

500 ml k ošetření 10 000 litrů.

1000 ml k ošetření 20000 litrů.

2500 ml pro zpracování 50000 litrů.

 

Uchovávejte při pokojové teplotě mezi 4 a 32 ° C.

Nemoci vyvolané prvoky, neboli takzvané protozoózy, způsobují koi kaprům více potíží, než ty způsobené červy a členovci. Je to způsobeno především nebezpečně schopností prvoků se rychle namnožit a způsobit rybám v jezírku značné poškození. Všichni parazité-prvoci navíc musí být identifikováni pod mikroskopem a to velmi záhy, právě kvůli potenciální rychlosti jejich šíření.