Paraziti koi kaprů: Ichtyobodóza

Ichtyobodóza je jednou z nejčastějších a nejrozšířenějších protozoární nemocí kaprů. Jeho původcem je prvok bičíkovec zhoubný, který napadá kůži a především žábry ryb. Tento parazit je velký jen asi okolo 20 mikrometrů a z fazolovitého tvaru jeho těla vycházejí dva bičíky. Příznaky výskytu bičíkovců jsou klasická letargie oproti ostatní rybám, otírání se o kameny, šedý povlak na kůži a také zarudlá místa na těle. Často napadá ryby jako sekundární parazit využívající oslabení primárním onemocněním způsobeným jiným cizopasníkem. Příznaky samotného onemocnění se tedy projevují až při silné invazi bičíkovců, kdy se ryby začnou pohybovat u hladiny a vyhledávat náhradní zdroj kyslíku, až posléze hynou na selhání žaber pokrytých parazity. K léčbě se opět používá chemie do jezírka a solné lázně pro kapry, které ale ne vždy zcela zaberou.

Účinná léčba:

Alparex je aktivní proti parazitům.

Vlastnosti:

Alparex je aktivní proti parazitům, jako je Ichthyobodo (Costia), Chilodonella, multifiliis Ichthyophthirius (bílá skvrna) a Trichodina.

Toto ošetření je považováno za škodlivé pro bezobratlé, jako jsou žáby, krevety, sladkovodní raky a hlemýždi.

Tato zvířata jsou citlivá, nemůžeme zaručit jejich přežití.

Vhodné pouze pro sladkovodní ryby.

Dávkování

25 ml na 1 000 litrů, dva dny v řadě.

použití:

Alparex by měl být podáván ve dvou krocích:

První den: 1 ml na 40 litrů , tj. 25 ml na 1 000 litrů vody.

Druhý den: další 1 ml na 40 litrů , tj. 25 ml na 1 000 litrů vody.

Produkt smíchejte s vodou v kbelíku nebo konve pak můžete směs pomalu vlévat na povrch nádrže.

Jeseteři Alparex méně snášejí, ale kvůli jejich velmi silné kůži jsou méně citliví na parazity, vůči nimž je Alparex aktivní.

Doporučujeme proto, abyste neléčili jesetera s  koi, ale abyste je léčili odděleně tak, že jim budete podávat poloviční dávku

V případě potřeby lze toto ošetření opakovat  třetí den.

Nefiltrujte přes  uhlí nebo zeolit.

UV lampy a ozonová zařízení musí být odpojeny do 1 týdne po ošetření.

Opatření

Alparex zabarví vodu: pro bělení můžete provádět týdenní výměnu vody (10-20%), týden po poslední úpravě můžete také použít aktivní uhlí.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Nevdechujte.

Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek.

Alparex zanechává mimo jiné nesmazatelná místa na oděvech a podlahách.

Kombinace

Alparex a Cytofex Pro lze použít ve stejnou dobu, a to i v plné dávce.

Mezi podáním Alparexu, Lernexu a FMC-50 ponechte minimálně 2 týdny.

Za kombinaci s jinými výrobky je vaše výhradní odpovědnost.

 

500 ml k ošetření 10 000 litrů.

1000 ml k ošetření 20000 litrů.

2500 ml pro zpracování 50000 litrů.

 

Uchovávejte při pokojové teplotě mezi 4 a 32 ° C.